Význam klasické masáže

Je prokázáno, že odborně a kvalitně provedená masáž působí na tělesný i psychický stav člověka kladně. Zájem o masáže souvisí s uvědoměním si hodnoty vlastního zdraví a potřeby práceschopnosti, zlepšování výkonnosti a celkové kondice ve sféře tělesné i duševní.

Manuální masáž přispívá k prevenci pracovních i mimopracovních úrazu a může předcházet různým zdravotním obtížím např. bolestem kloubů, svalů, šlach. Masáží můžeme také odstranit únavu po pracovním vyčerpání a přispět tak k rychlejší regeneraci sil. Masáží lze také odstraňovat bolestivé stavy v důsledku jednostranného zatížení.

Celková masáž přispívá k vzhledu člověka, zpomaluje tvorbu vrásek, zlepšuje stav kůže a podkoží. Celková masáž zaměřená na svalový aparát a klouby, je nezbytným doplňkem kvalitní tělesné kultury moderního člověka.